Thông tin chi tiết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Hòa Bình


Địa chỉ: Ấp 1, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 3778 0645
Fax: (028) 3778 0646

Lĩnh vực hoạt động: Xử lý chất thải; Sản xuất phân hữu cơ; Kinh doanh dịch vụ và xây dựng nghĩa trang; ....