Tuyển Dụng

bg
bg

Các vị trí tuyển dụng

Mã số Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
TD17

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2019

89 Hoàng Quốc Viêt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. 15 - 02 - 2019 30 - 03 - 2019
TD16

KẾ TOÁN VIÊN

89 Hoàng Quốc Viêt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. 11 - 03 - 2018 30 - 04 - 2018
TD15

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM 11 - 03 - 2018 30 - 04 - 2018
TD14

THƯ KÝ HÀNH CHÍNH

Ấp 1, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM 25 - 01 - 2018 25 - 02 - 2018
TD13

NHÂN VIÊN TÀI XẾ

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM 15 - 08 - 2017 31 - 08 - 2017
TD12

QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM 19 - 12 - 2016 28 - 02 - 2017
TD11

PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG ANH

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM 19 - 12 - 2016 28 - 02 - 2017
TD10

NHÂN VIÊN PHÁP LÝ

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM 30 - 11 - 2016 12 - 12 - 2016
TD09

NHÂN VIÊN KINH DOANH

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM 27 - 11 - 2016 30 - 06 - 2017
TD08

HỌA VIÊN KIẾN TRÚC

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM 14 - 03 - 2016 31 - 03 - 2016
TD07

KỸ SƯ CƠ ĐIỆN

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM 17 - 02 - 2016 29 - 02 - 2016
TD06

KỸ SƯ XÂY DỰNG

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM 17 - 02 - 2016 29 - 02 - 2016
TD05

KIẾN TRÚC SƯ

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM 22 - 12 - 2015 29 - 02 - 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG