Giới Thiệu

bg
bg

Quá Trình Phát Triển

• Năm 2010 - Nay:

+ Thực hiện dự án Khu phức hợp La Casa với diện tích 6,1ha tại đường Hoàng Quốc Việt - Đào Trí, P. Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

+ Thực hiện dự án Khu dân cư Nhơn Đức với diện tích 40ha tại Xã Nhơn Đức , Huyện Nhà Bè, TP.HCM

+ Thực hiện dự án Căn hộ Hoàng Quốc Việt tại đường Hoàng Quốc Việt, P Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM

pic

• Năm 2006:

+ Chuyển thành Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng vào tháng 10/2006.

• Năm 2007 – 2008:

+ Hợp tác đầu tư dự án Khu căn hộ Phú Mỹ Thuận với Công ty CP Phú Mỹ Thuận

+ Hợp tác phân phối dự án Khu dân cư Sài Gòn Mới do Công ty Cổ phần BĐS Sài Gòn Mới làm Chủ đầu tư.

• Năm 2009:

+ Niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE ngày 09/09/2009 (mã CK: VPH)

+ Thực hiện dự án Khu dân cư Phú Xuân mở rộng với diện tích 2,8ha tại xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

pic

• Năm 1999:

+ Công ty TNHH Vạn Phát Hưng thành lập ngày 09/09/1999, với 02 sáng lập viên là ông Võ Anh Tuấn và ông Trần Văn Thành

• Năm 2000 – 2002:

+ Thực hiện dự án Khu dân cư Phú Thuận tại đường Hoàng Quốc Việt P. Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

+ Thực hiện dự án Khu dân cư Tân Kiểng tại P. Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM

• Năm 2003 - 2005:

+ Thực hiện dự án Khu dân cư Phú Mỹ với diện tích 22ha tại P.Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM

+ Thực hiện dự án Khu dân cư Phú Xuân với diện tích 36,4ha tại Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

+ Thực hiện dự án Khu căn hộ Phú Mỹ với diện tích 12.915m2 thuộc Khu dân cư Phú Mỹ, P.Phú Mỹ, Quận 7

pic

Hội Đồng Quản Trị

pic

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2021 - 2026 bao gồm 05 thành viên:

Ông Võ Nguyễn Như Nguyện [Chủ tịch HĐQT]

Ông Võ Anh Tuấn

Ông Trương Thành Nhân 

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà

Bà Trần Thanh Phương Trang
pic

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2016 - 2021 bao gồm 04 thành viên:

Ông Võ Anh Tuấn [Chủ tịch HĐQT & TGĐ]

Ông Trương Thành Nhân

Ông Võ Nguyễn Như Nguyện

Bà Nguyễn Thị Lệ Hàpic

Từ trái qua:

Bà Trần Thu Oanh

Ông Vũ Ngọc Nam

Ông Võ Anh Tuấn [ Chủ tịch HĐQT ]

Ông Trương Thành Nhân [ Tổng Giám Đốc ]

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG