Tuyển Dụng

bg
bg

Các vị trí tuyển dụng

Mã số Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
TD006

PROJECT MANAGER

Tòa nhà Tulip, số 15 Hoàng Quốc Viêt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. 25 - 10 - 2021 05 - 11 - 2021
TD005

THƯ KÝ DỰ ÁN

Tòa nhà Tulip, số 15 Hoàng Quốc Viêt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. 25 - 10 - 2021 05 - 11 - 2021
TD004

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

Tòa nhà Tulip, số 15 Hoàng Quốc Viêt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. 25 - 10 - 2021 05 - 11 - 2021
TD03

NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Tòa nhà Tulip, số 15 Hoàng Quốc Viêt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM 21 - 10 - 2021 31 - 10 - 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG