Tuyển Dụng

bg
bg

Các vị trí tuyển dụng

Mã số Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
TD01

CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH

89 Hoàng Quốc Viêt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. 10 - 10 - 2019 30 - 11 - 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG