Giới Thiệu

bg
bg

Quá Trình Phát Triển

• Năm 2010 - Nay:

+ Thực hiện dự án Khu phức hợp La Casa với diện tích 6,1ha tại đường Hoàng Quốc Việt - Đào Trí, P. Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

+ Thực hiện dự án Khu dân cư Nhơn Đức với diện tích 40ha tại Xã Nhơn Đức , Huyện Nhà Bè, TP.HCM

+ Thực hiện dự án Căn hộ Hoàng Quốc Việt tại đường Hoàng Quốc Việt, P Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM

pic

• Năm 2006:

+ Chuyển thành Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng vào tháng 10/2006.

• Năm 2007 – 2008:

+ Hợp tác đầu tư dự án Khu căn hộ Phú Mỹ Thuận với Công ty CP Phú Mỹ Thuận

+ Hợp tác phân phối dự án Khu dân cư Sài Gòn Mới do Công ty Cổ phần BĐS Sài Gòn Mới làm Chủ đầu tư.

• Năm 2009:

+ Niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE ngày 09/09/2009 (mã CK: VPH)

+ Thực hiện dự án Khu dân cư Phú Xuân mở rộng với diện tích 2,8ha tại xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

pic

• Năm 1999:

+ Công ty TNHH Vạn Phát Hưng thành lập ngày 09/09/1999, với 02 sáng lập viên là ông Võ Anh Tuấn và ông Trần Văn Thành

• Năm 2000 – 2002:

+ Thực hiện dự án Khu dân cư Phú Thuận tại đường Hoàng Quốc Việt P. Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

+ Thực hiện dự án Khu dân cư Tân Kiểng tại P. Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM

• Năm 2003 - 2005:

+ Thực hiện dự án Khu dân cư Phú Mỹ với diện tích 22ha tại P.Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM

+ Thực hiện dự án Khu dân cư Phú Xuân với diện tích 36,4ha tại Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

+ Thực hiện dự án Khu căn hộ Phú Mỹ với diện tích 12.915m2 thuộc Khu dân cư Phú Mỹ, P.Phú Mỹ, Quận 7

pic

Hội Đồng Quản Trị

pic

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2021 - 2026 bao gồm 05 thành viên:

Ông Võ Anh Tuấn [Chủ tịch HĐQT]

Ông Trương Thành Nhân 

Ông Võ Nguyễn Như Nguyện [TGĐ]

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà

Bà Trần Thanh Phương Trangpic

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2016 - 2021 bao gồm 04 thành viên:

Ông Võ Anh Tuấn [Chủ tịch HĐQT & TGĐ]

Ông Trương Thành Nhân

Ông Võ Nguyễn Như Nguyện

Bà Nguyễn Thị Lệ Hàpic

Từ trái qua:

Bà Trần Thu Oanh

Ông Vũ Ngọc Nam

Ông Võ Anh Tuấn [ Chủ tịch HĐQT ]

Ông Trương Thành Nhân [ Tổng Giám Đốc ]

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG