Tuyển Dụng

bg
bg

Các vị trí tuyển dụng

Mã số Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
TD04

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. 06 - 02 - 2020 31 - 03 - 2020
TD03

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. 06 - 02 - 2020 29 - 02 - 2020
TD01

NHÂN VIÊN TÀI XẾ

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM 03 - 02 - 2020 29 - 02 - 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG